Serveis.

1

EXPLOTACIÓN DE LA OBRA

Formalitzem en nom i representació de l’autor qualsevol llicència que vulgui concedir:

 • Assistim i representem en la negociació, formalització i gestió de cobrament de llicències d’explotació de les seves obres.
1.1

Llicència editorial

Autorització no exclusiva per a la reproducció i distribució de les obres en suport imprès o digital:

Llibres, premsa, revistes, fascicles, diccionaris, guies, fullets, catàlegs, postals, targetes, pòsters, cartells, lones, banderoles, panells, vinils, muppis, llibre electrònic, premsa digital, àudio-guia, CD-ROM, CD-R, DVD.

1.2

Llicència multimèdia

Autorització no exclusiva per a la reproducció i distribució de les obres en suport multimèdia:

CD-ROM, CD-R, DVD i similars.

1.3

Llicencia merchandising

Autorització no exclusiva per a la reproducció i distribució de les obres en productes de marxandatge:

Agendes, calendaris, targetes, productes tèxtils, pins, clauers, ceràmica i anàlegs.

1.4

Llicència audiovisual

Autorització no exclusiva per a la reproducció i la seva comunicació pública al mig analògic o digital i distribució de còpies en suport físic, electrònic o digital.

Pel·lícules, documentals, anuncis publicitaris, programes televisius i anàlegs.

1.5

Llicència web

Autorització no exclusiva per a la reproducció i posada a la disposició del públic de les obres a través de xarxes digitals com a internet i xarxes mòbils.

2

CONTRACTACIÓ SINGULAR

Redacció de contractes personalitzats:

 • Encàrrec d’obra per a galeria o institucions culturals.
 • Cessió de drets.
 • Arrendament d’obra sota la modalitat de comodat, transformació d’obra.

3

GESTIÓ DEL DRET DE PARTICIPACIÓ

Tramitació i gestió del cobrament del dret de participació per la revenda de l’obra, tals com:

 • Sales de subhastes.
 • Galeries d’art.
 • Marxants d’obres d’art.
 • I qualsevol persona física o jurídica que realitzi habitualment activitats d’intermediació de revenda d’obra.

4

DRETS DE GESTIÓ COL·LECTIVA OBLIGATÒRIA

Representació davant entitats de gestió de drets d’autor encarregades de cobrament i repartiment dels seus drets de gestió col·lectiva obligatòria:

 • Dret de compensació equitativa per còpia privada previst en l’article 25 de la Llei de Propietat Intel·lectual, LPI.
 • Remuneració corresponent al lloguer d’enregistraments audiovisuals i a la comunicació pública i explotació de les obres audiovisuals de l’article 90.2.3 i 4, LPI.
 • Remuneració per préstec en biblioteques de titularitat pública i altres institucions previst en l’article 37.2. LPI.

5

ASSESSORAMENT JURÍDIC

Assessorament legal en matèria de drets per mitjà telefònic, electrònic i presencial.

“Claredat en el cost dels serveis, transparència i celeritat en les liquidacions.”

Comenceu a escriure i premi "enter" per buscar